Mapejament pagesia

Volem una república per seguir depenent dels qui ens oprimeixen (siguin estats o empreses)?
 
Podem seguir esperant i reclamant que ens donin la independència… o podem autodeterminar-nos a través d’allò que decidim fer cada dia. 
 
El sector agroalimentari mou milers de milions d’euros anualment que fan més poderosos els grans empresaris. Les seves empreses (agroindústries locals i multinacionals) augmenten el domini de grans propietaris de terres, de banquers, de polítics… alhora que esporguen la llibertat de la pagesia, oprimeixen les persones migrades, escanyen les consumidores, expolien els recursos, depreden el territori. En deixar d’alimentar aquests engranatges de forma coordinada, a través dels nostres actes de cultiu i de consum, l’impacte d’allò que aconseguiríem canviar no es podria valorar ni en milers de milions d’euros (quin preu tenen la independència i l’autonomia reals?). 
 
La proposta que fem des de l’Assemblea Pagesa és que, entre tots i totes, traslladem la llista de criteris VERDA (que pot adreçar-nos cap a una societat més lliure o sobirana) i la llista de criteris ROJA (que ens manté en una dependència apàtica i submissa) a les iniciatives concretes que existeixen arreu del territori, perquè participin del mapejament.
 
Que des de cada CDR o grup local, es pugin directament al mapa la localització i/o el contacte d’aquelles opcions (pagesia, grups de consum, projectes que entreguen cistelles, venda directa a mercats locals, etc.) que compleixin més de 6 criteris de la llista verda i menys de 3 criteris de la llista vermella i així facilitem que tothom pugui trobar fàcilment on comprar directament de la pagesia local.

LLISTES VERDA I VERMELLA

Com a criteris generals: produir, elaborar i vendre nosaltres mateixos/es el que fem (siguem o no pagesos/es).

En el seu defecte, compra-venda directa o troc a la pagesia el més propera possible. Organitzar-se establint acords de compromís i de col·laboració amb la pagesia.

LLISTA VERDA: SEMBREM I COLLIM INDEPENDÈNCIA
 • Els productes estan conreats i produïts amb criteris ecològics pagesos.
 • Els productes són frescos, locals i de temporada.
 • Contribueix a conservar la biodiversitat amb varietats tradicionals o races autòctones.
 • Són productes procedents de cultius diversificats (s’evita el monocultiu) o de ramats de pastura que ajuden a conservar el territori.
 • Quan no el pot suprimir, minimitza el transport i els embalatges.
 • Ajuda a preservar els sabers i la cultura tradicional amb tècniques artesanals.
 • Afavoreix relacions de treball horitzontals.
 • Millora i preserva la salut de les persones.
 • Reaprofita o dóna els excedents; evita el malbaratament.
 • Estableix lligams equitatius de col·laboració i confiança entre persones productores i consumidores.
LLISTA VERMELLA: ALIMENTEM LA NOSTRA DEPENDÈNCIA
 • Els productes són resultants d’una agricultura o ramaderia química i/o industrial.
 • Els productes provenen de monocultius (sigui amb tècniques ecològiques o no).
 • Els productes contenen transgènics (panís, soja, etc.) per a l’alimentació humana o animal.
 • Els productes són elaborats industrialment (precuinats, congelats, envasats, amb additius tòxics, etc.).
 • La carn, llet, ous i/o peix provenen d’animals confinats en granjes.
 • Fa un ús desmesurat i/o contamina els recursos naturals (aigua, terra, aire, nutrients, energia).
 • Manté relacions de subordinació amb les persones que hi treballen.
 • És una producció ecològica industrial o una empresa o cooperativa gran.
 • És una multinacional o una empresa capitalista vinculada a les elits espanyoles o catalanes.

El mapa, també el fem servir com a una eina de denúncia per exposar:

  1. aquelles empreses/explotacions, cooperatives agroindustrials que trepitgen el dret a la vida digna de la pagesia mitjançant les condicions a les quals sotmeten els treballadors i treballadores agràries a qui contracten temporalment;
  2. aquelles agroindústries que mitjançant les seves pràctiques il·legals (abocament de purins a rius, etc.), contaminen el territori.

mapa@assembleapagesa.cat